Om

Sigtunaortens samlarförening

Sigtunaortens samlarförening bildades redan 1978 av Börje Rydh och vår tidigare ordförande Curt Ågstrand.


Två år senare 1980 blev vi medlemmar i Nordstjärnan och firade därför 25-årsjubileum 2005. 


Föreningen startade med ca 15 medlemmar och med Draken i Sigtuna som samlingslokal.


Medlemsantalet har sedan dess ökat, särskilt under de senaste fem åren, och omfattar idag ca 150 medlemmar. 


Intressanta föreläsningar om vitt skilda ämnen gör att många medlemmar kommer till föreningens regelbundna månadsmöten.


Under åren har vi fått ta del av andra samlares kunskaper om till exempel silhuettklippning, ångmaskiner, kokböcker, Primuskök osv.


Eftersom vi är en förening i tiden så har vi även haft en lärorik föreläsning om Internetauktioner.


Sist men inte minst är våra månadsmöten ett tillfälle för våra medlemmar att träffas och utbyta samlarerfarenheter över en kopp kaffe.

sigtunaortens samlarförening © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use