Samlarföreningar i Sverige

Sigtunaortens samlarförening

Samlarföreningar i Sverige


Samlarförbundet Nordstjärnan


Uppsala Samlarförening


Samlarklubben Skytteln i Borås   

Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.


Samlarklubben Hans Brask i Linköping   

Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.


Samlarföreningen Engelbrekt i Örebro   

Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.


Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm   

Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.


Samlarföreningen Örtugen i Huskvarna   

Vätterbygden    Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.


Bryggeriklubben    Samlarföreningen med intresse för bryggerier.


Trätäljarna Sverige   Föreningens syfte är att bevara det gamla konsthantverket att skära i trä.


Sveriges Ölburkssamlares Förening


Svenska Motivsamlare    En klubb för frimärkssamlare som har valt att bygga upp sitt samlande efter ett bestämt motivområde eller tema. SMS är en riksförening inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund.


Samlarklubben Skillingaryd   En myntklubb i Skillingaryd.


Samlarklubben Rullen   En förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap.


Svenska Vapensamlarföreningen    Sammanslutning för samlare av vapen och vapentillbehör.


Spelautomatsamlarnas förening


Göta Vapenhistoriska Sällskap


Sveriges radiohistoriska förening


Tennsoldatsklubben Carolinen


Hudiksvallsortens Samlarförening


Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
sigtunaortens samlarförening © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use