Medlemsmöten 2021

Sigtunaortens samlarförening


Medlemsmöten 2021

Mycket välkomna till månadsmötena och utflykter.


Hälsar styrelsen genom ordf. Inga-Lis Rickebo


irickebo@gmail.com
En liten påminnelse för den som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2021.


Styrelsen hoppas att alla har uppmärksammat att vi inte får något inbetalningskort från Samlarförbundet gällande årsavgiften

för 2021


För oss i Sigtunaortens samlarförening blir avgiften följande:


Medlemsavgiften är för huvudmedlem 295 kr + 50 kr = 345 kr


Medlemsavgiften är för familjemedlem  70 kr + 50 kr = 120 kr


Alla årsavgifter betalas direkt till Samlarförbundets bankgiro 785-0167


Glöm inte ange namn och lokalavdelning för den/de som medlemsavgiften/erna gäller.sigtunaortens samlarförening © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use