Sigtunaortens samlarförening

Information avseende medlemsavgiften

 

Styrelsen hoppas att alla har uppmärksammat att vi inte längre får något inbetalningskort från samlarförbundet Nordstjärnan gällande årsavgifterna.

 

 

För oss i Sigtunaortens samlarförening blir avgiften enligt följande:

 

Till förbundet Nordstjärnan betalar huvudmedlem 300 kr

och familjemedlem betalar 70 kr.

 

Till lokalavdelningen Sigtuna samlarförening betalar huvudmedlem 50 kr

och familjemedlem 50 kr.

 

En huvudmedlem i Sigtuna samlarförening betalar alltså 350 kr

och en familjemedlem 120 kr

 

Betalas till bankgiro 785-0167 senast 31 januari, alltså snarast!

 

sigtunaortens samlarförening © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use