Sigtunaortens samlarförening

Samlarföreningar i Sverige

 

Samlarförbundet Nordstjärnan

 

Uppsala Samlarförening

 

Samlarklubben Skytteln i Borås

Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.

 

Samlarklubben Hans Brask i Linköping

Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.

 

Samlarföreningen Engelbrekt i Örebro

Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.

 

Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm

Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.

 

Samlarföreningen Örtugen i Huskvarna

Vätterbygden Ingår i Samlarförbundet Nordstjärnan.

 

Bryggeriklubben Samlarföreningen med intresse för bryggerier.

 

Trätäljarna Sverige Föreningens syfte är att bevara det gamla konsthantverket att skära i trä.

 

Sveriges Ölburkssamlares Förening

 

Svenska Motivsamlare En klubb för frimärkssamlare som har valt att bygga upp sitt samlande efter ett bestämt motivområde eller tema. SMS är en riksförening inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund.

 

Samlarklubben Skillingaryd En myntklubb i Skillingaryd.

 

Samlarklubben Rullen En förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap.

 

Svenska Vapensamlarföreningen Sammanslutning för samlare av vapen och vapentillbehör.

 

Spelautomatsamlarnas förening

 

Göta Vapenhistoriska Sällskap

 

Sveriges radiohistoriska förening

 

Tennsoldatsklubben Carolinen

 

Hudiksvallsortens Samlarförening

 

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

 

 

 

sigtunaortens samlarförening © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use